เลขศาสตร์ เบอร์มงคล เป็นศาสตร์แห่งตัวเลข ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ การตั้งชื่อ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีการถอดค่าของตัวเลข ในศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น เลขโหราศาสตร์ไทย , จีน เป็นต้น บางศาสตร์เน้นผลรวม บางศาสตร์เน้น2ตัวท้าย ศาสตร์เน้นตำแหน่งของตัวเลขอิงกับตำแหน่งของดวงดาว อย่างนี้เป็นต้บางน อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
        

เลขศาสตร์ กลุ่มตัวเลขที่มีความหมายดีมาก มีดังนี้ 2,4,5,6,9,14,15,19,23,24,32,36
41,42,45,46,50,51,54,55,56,59,63,64,65,90,91,95,99

***ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการจำหน่ายซิมส่วนหนึ่ง จะนำไปทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและสุขา ให้กับสำนักสงฆ์ประสิทธิวนาราม หมู่ที่ 8 ตำบล.เสมา อำเภอ.สูงเนิน จังหวัด.นครราชสีมา  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557

รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

คุณสุดารัตน์   จันทร์เจริญ                                                          10,000   บาท

คุณธเนศ - บุญสิตา   คงสกูล                                                       2,000   บาท

ครอบครัว คงสินพีรบูรณ์                                                              2,000   บาท

คุณสิริกร   อภิสราวรรญ                                                               1,000   บาท

คุณสมจิตร   ลีลาไกรศร                                                               1,000   บาท

คุณสายฝน   ลาภสิริสมสกุล                                                           500   บาท

คุณธัชชัย   จิตรนันท์                                                                       300   บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------

***ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2556 

รายได้จากการจำหน่ายซิมส่วนหนึ่ง จะนำไปทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ให้กับวัดถ้ำพันธุรัตน์ ตำบล คลองสก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

คุณ.สุดารัตน์   จันทร์เจริญ                                                         10,000   บาท

คุณ.คมกฤษ   หาญพงศกร                                                         10,000   บาท

คุณ.เริงรัก   จำปาเงิน                                                                   4,000   บาท

คุณ.แอ๋ และ ครอบครัว                                                                 4,000   บาท

คุณ.มุก                                                                                         3,600   บาท

ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม2ท่าน                                                      2,600   บาท

คุณ.รังสิต   พิชญเดชะ                                                                  2,500   บาท

ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม                                                               2,000   บาท

คุณ.พจณีย์   สุขสถิตย์                                                                 2,000   บาท

คุณ.ธีรวัฒน์                                                                                 2,000   บาท

คุณ.นุชจรีย์   นรการเทียนสิน                                                      2,000   บาท

พลเอก.วิชัย   คงสุวรรณ                                                              1,000   บาท

คุณ.กี้                                                                                          1,000   บาท

คุณ.ยลรฎา   ภูมิภักดีสีริ และ ครอบครัว                                     1,000   บาท

พนักงานออฟฟิส บ.แกรมมี่ อะโก                                                   700   บาท

คุณ.บังอร   สุขขา                                                                           500   บาท

คุณ.สุทัศน์   จริงจริต                                                                       500   บาท

คุณ.สุรชา   ชูชัยยะ                                                                         500   บาท

คุณ.พงศ์ศักดิ์   แซ่โง้ว และ ครอบครัว                                            500   บาท

คุณ.ณัฐพล   ศุภมงคล และ ครอบครัว                                            500   บาท

คุณ.สุรพงษ์   เจริญศรี                                                                    500   บาท

คุณ.ชูชาติ   ทองสงฆ์                                                                      500   บาท

คุณ.สุรีพร   สุขสำอางค์                                                                   200   บาท

คุณ.พันธ์วิภา   คชคง                                                                      200   บาท

คุณ.วิไลลักษณ์   ภาณุไพบูลย์                                                         200   บาท

คุณ.จุฑามาศ   เวชกามา                                                                 200   บาท

คุณ.ณัฐกานต์   จันเงิน                                                                    200   บาท

คุณ.สุภิญญาดา   อินพร และ คุณ.สุรชา   ชูชัยยะ                            100   บาท

คุณ.จันทร์   ชัยศรี                                                                           100   บาท

คุณแม่.ทองอินทร์   ศรีเงิน                                                               100   บาท

คุณ.แก้ว   วรฉัตร                                                                            100   บาท

คุณ.จีรวรรณ   ชินศรี                                                                       100   บาท

คุณ.บุญล้อม   แบนใจวาง                                                               100   บาท

คุณยาย.ไสว   กุลมาตย์                                                                  100   บาท

*ยอดร่วมทำบุญรวมทั้งสิ้น                                                      105,565   บาท

ขอกุศลผลบุญครั้งนี้ จงส่งผลให้ผู้ร่วมบุญทั้งหลาย รวมทั้งญาติมิตรของท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญ รวยๆ ยิ่งๆขึ้นไป คิดหวังประการใด ขอให้สมหวังดังใจปารถนากันทุกคนนะครับ

------------------------------------------------------------------------------------------

***ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 24 ตุลาคม  2555 รายได้จากการขายซิมส่วนหนึ่ง จะนำไปสร้างองค์พระสังกัจจายน์ หน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับวัดถ้ำนางพันธุรัตน์ เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555

รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

ผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ตั้งแต่ 14สค.-24ตค.                              24,242   บาท

คุณ. สุดารัตน์   จันทร์เจริญ                                                        10,000   บาท

ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามทั้งหลาย                                                4,542    บาท

คุณ. ชัยณรงค์   หอสกุล และ ผู้มีจิตศัทธาร่วมทำบุญ                  2,400    บาท

คุณ. แหม่ม และ คุณ. โป้ง                                                           1,000    บาท

คุณ. กอบกุล   ศรีบุตร                                                                 1,000    บาท

คุณ. กมลพร   อนุเวชศิริเกียรติ                                                   1,000    บาท

คุณ. อิสริภารัช   แซ่เอี๊ยว และครอบครัว                                     1,000    บาท

คุณ. พิมพาภรณ์   ศรีวารินทร์                                                     1,000    บาท

คุณ. ธนา   แซ่โง้ว และครอบครัว                                                1,000    บาท

คุณ. วิลาวรรณ   จารุชาติธาดา และมิตรสหาย                            1,000   บาท

คุณ. นวพร   ดำรงวุฒิสิต                                                              500      บาท

คุณ. ตระการ   ลือกิติไกล                                                             500      บาท

คุณ. วันชัย   พยอมหอม                                                              200      บาท

คุณ. เมธาวี   ดิเรกฤทธิรุต                                                            200      บาท 

คุณ. จิดาภา   เหมือนทับกุล                                                         200      บาท

คุณ. เอียด                                                                                   100      บาท

คุณ. ภัทรนิษฐ์   สุภาพ และครอบครัว                                          100      บาท

คุณ. เพ็ญประภา   ผากา                                                              100      บาท

คุณ. ภูชนนท์-กัณฑ์ทัต   ณภัทรธนพสิษฐ์                                     100     บาท

คุณ. อนงค์   แก้วสม                                                                     100     บาท

*ยอดร่วมทำบุญทั้งสิ้น                                                             56,565    บาท

ขอกุศลผลบุญครั้งนี้ จงส่งผลให้ผู้ร่วมบุญทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญ รวยๆเฮงๆ ยิ่งๆขึ้นไปนะครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

สนใจซิมสวย เบอร์มงคล
ติดต่อ คุณสอง โทร.  082-456-3-654 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE